Programma

Vlaams Parlement

Op 26 mei brengen we onze stem uit voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Brussels Parlement en het Vlaams Parlement.

Sinds 1995 kiezen we een Vlaams Parlement. Dit Parlement telt 124 parlementsleden die alle Vlamingen vertegenwoordigen waarvan zes leden de Nederlandstalige Brusselaars vertegenwoordigen. De verkozenen zijn dat voor een periode van 5 jaar.

Het Vlaams Parlement controleert de Vlaamse regering en vaardigt decreten uit. Dit is een soort wet maar op Vlaams niveau.

De bevoegdheden van het Vlaams Parlement zijn in te delen in gemeenschapsmateries (die met de mensen te maken hebben bijvoorbeeld onderwijs en vorming) en gewestmateries (die met het grondgebied te maken hebben bijvoorbeeld mobiliteit en verkeer).

Waarom Open Vld in Brussel?

Open VLD is sinds 2014 de enige Vlaamse partij in Brussel met twee vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse liberalen hebben de voorbije vijf jaar volop ingezet op onderwijs in onze stad. Scholen werden gebouwd, er werd ingezet op betere infrastructuur.

Wij hebben ambitie voor toponderwijs en kinderopvang op maat van de hoofdstad.

Open VLD wil vooruit met een echt mobiliteitsbeleid dat werkt.

Minder regeltjes, gewoon doen.

Waarom Ariane?

Als mama ligt het thema onderwijs mij zoals vele ouders na aan het hart.

We zijn al goed bezig in Brussel, het Nederlandstalig onderwijs is een succes. Maar het kan nog beter. In een ideale wereld is er plaats voor elk ketje dat in het Nederlands wil studeren in Brussel.

De meertaligheid is een enorme troef in onze hoofdstad. Deze sterkte moeten we nog meer in de verf zetten. Scholen hebben meer vrijheid nodig om immersie-onderwijs te organiseren.
Uitwisseling en samenwerking over de schoolnetten en gemeenschappen heen moet worden gestimuleerd en bevorderd om tot écht volwaardig tweetalig onderwijs te komen.

Ook de computertaal mogen we niet over het hoofd zien. Onze jongeren moeten klaar zijn voor de toekomst. De logica van coderen en programmeren moet als vaardigheid reeds in het basisonderwijs worden bijgebracht aan kinderen.

Kortom de pijlers voor het onderwijs in Brussel zijn voor mij meertaligheid en STEM (Science, Technics, Engineering, Mathematics).

Nederlandstalig onderwijs valt grotendeels onder de bevoegdheid van de Vlaamse Minister van Onderwijs.